Selja Kloster

strategy, placemaking concept, text, editorial design

Familiebedriften Knutholmen ønsket bistand med merkeplattform, visuell identitet og nettside for denne historiske perlen ytterst i havgapet i Kalvåg.

Friis-bolten var en fortøyningsbolt som ble slått ned langs hele kysten og som ga sjøfarere beskjed om at de var velkommen: her var det lov å fortøye skipet uten å betale landlott. Friis-bolten har navnet sitt etter kommandørkaptein Friis, en mann ansatt av staten. Han reiste kysten rundt for å slå ned disse boltene.

I 1810 ble det slått ned en Friis-bolt på Knutholmen, og dengang var det trolig seilbåter og store galeaser som benyttet den. Da Svein Inge Fosse restaurerte bryggen, nektet han å sprenge vekk bolten. I stedet ble puben bygget rundt det gamle kulturminnet, som et symbol på en gjestfri plass: her blir du godt tatt i mot. Den nye logoen viderefører forankringen til Friis-bolten, men stilisert og integrert i selve navnetrekket. Fargepaletten er hentet fra de varierte og friske fargene vi finner på sjøhus og bygninger i Bremanger. Darling Clementine har utviklet lekne og rike illustrasjoner som gir karakter, egenart og ikke minst forteller om historien og framtiden til denne denne historiske perlen ytterst i havgapet i Kalvåg.

«Blåmyra har med dei innhaldsrike og visjonære prosjekta Selja Kloster og Kjelda løfta fram og opna for ny merksemd og nye investeringar i pilegrimsmålet og heilagøya Selja.»
– Ragna Sofie Grung Moe, seniorrådgjevar i Bjørgvin bispedøme

Want to collaborate?

Do you have a project you’d like to discuss? Get in touch to tell us about your idea or to grab a coffee out here on the coast of Norway.

Blåmyra AS
Nabben 30
6740 Selje
Norway

+47 414 57 711
Get in touch

Facebook
Instagram